Letiště Praha, a.s. vyhlásilo grantový program Dobré sousedství. Cílem programu je podílet se na rozvoji občanské společnosti v obcích a městských částech hl. města Prahy situovaných v jeho blízkosti a přispívat tak k budování dobrých vztahů s okolními komunitami. Na podporu veřejně prospěšných projektů vyčlenila společnost Letiště Praha a.s. částku 4.500.000 Kč.

Příspěvky programu „DOBRÉ SOUSEDSTVÍ“ jsou určeny k financování:
– kultury, školství, policie, požární ochrany, podpory a ochrany mládeže, ochrany zvířat a jejich zdraví, vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů
a dále na účely:
– tělovýchovné a sportovní, sociální, zdravotnické, humanitární, charitativní,  náboženské (pro registrované církve a náboženské společnosti).

Okruh žadatelů
Žádost mohou podat občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti, které mají sídlo v městské části Praha-Suchdol nebo na území městské části Praha-Suchdol vykonávají svoji činnost (např. Sokol, fotbalový klub, spolek dobrovolných hasičů apod.). Tyto subjekty podávají žádost prostřednictvím městské části Praha-Suchdol.

Žádosti, které budou podávat organizace sídlící na území městské části Praha-Suchdol, je třeba doručit do sekretariátu starosty nejpozději do pátku 27. září do 13:00 hodin.

Pravidla programu Dobré sousedství 2013 (pdf)
Formulář žádosti (pdf)
Formulář žádosti (doc)