Popis stavby:
Stavební práce byly zahájeny 11. července 2011.
Termín předání stavby ke kolaudaci byl stanoven na 12. prosince 2011
Kolaudace proběhla 23. prosince 2011.
Od 1. února 2012 navštěvuje obě oddělení 50 dětí.


Nástavba MŠ Gagarinova - východní pohled

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

1) Výběr dodavatele
V zimních a jarních měsících 2011 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby.
Nabídku podalo 17 uchazečů, z toho čtyři uchazeči byly vyřazeny z důvodu nesplnění kvalifikace a z důvodu nedodržení zadávacích podmínek. Nabízené ceny včetně DPH se pohybovaly od 13,79 mil. Kč do 22,63 mil. Kč a doba výstavby od 19 týdnů do 28 týdnů.
Na realizaci stavby byla na základě výběrového řízení vybrána firma TOSTAV s.r.o. z Chomutova, která nabídla cenu za realizaci nástavby ve výši 14,9 mil. Kč a dobu výstavby 21 týdnů.

2) Financování
Městská část vyčlenila ve svém rozpočtu na rok 2011 na realizaci nástavby vyčleněno 9,875 mil. Kč a dále v únoru t.r. požádala o dotaci z rezervy rozpočtu Hl.m. Prahy určené pro městské části na zbývající část předpokládaných investičních nákladů.
Zastupitelstvo hl.m. Prahy o přidělení této dotace jednalo 2.6. a 15.9. 2011 a neschválilo návrh na poskytnutí dotace pro městskou část ve výši 2,5 mil. Kč.
Zřejmě rodiče a děti žijící v Suchdole si podporu hlavního města resp. pražských zastupitelů nezasluhují.
Zastupitelstvo městské části schválilo ve čtvrtek 23.6. přijetí úvěru ve výši 5,4 mil. Kč na zajištění financování celé akce.

3) Stavební povolení
22. června bylo na základě posouzení projektové dokumentace autorizovaným inspektorem a vydání certifikátu získáno povolení realizovat akci ’’Nástavba technického pavilonu mateřské školy Gagarinova’’.

4) Realizace výstavby
4. července bylo předáno staveniště společnosti TOSTAV s.r.o., která vyhrála výběrové řízení
Termín předání stavby ke kolaudaci byl stanoven na 12. prosince 2011
Během ledna bude školka vybavována zařizovacími předměty. nábytkem a dalším vybavením.

5) Otevření dvou tříd mateřské školy
Termín zahájení provozu školky je předpokládán po vydání kolaudačního souhlasu koncem prosince 2011 a následném zařazení zvýšené kapacity o 50 dětí MŠ Gagarinova v rejstříku škol od druhého pololetí školního roku 2011/2012 počátkem února.
Před tím bude muset proběhnout v druhé polovině ledna zápis dětí do nových 50 míst v  mateřské škole.


Další informace k probíhající stavbě naleznete v Suchdolských listech.

Postup výstavby ve fotogalerii.

Pomozte nám vybavit nové třídy v Mateřské škole Gagarinova.