Nástavba technického pavilonu, kterou vzniknou nové prostory pro padesát dětí, byla zahájena na začátku letních prázdnin a v současné době intenzívně probíhají stavební práce. Stavbu realizuje za necelých 15 milionů korun včetně DPH společnost TOSTAV s. r. o. z Chomutova.

Pro zajištění plného financování stavby uzavřela v říjnu městská část v souladu s rozhodnutím zastupitelstva úvěrovou smlouvu na 5,4 mil. Kč, kterou bude splácet následující tři roky. Náklady na stavbu budou tedy hrazeny přibližně rovným dílem z prostředků v rozpočtu městské části, z dotace hlavního města a z úvěru.

Městská část po upřesnění nákladů ve výběrovém řízení opakovaně požádala v květnu a v září tohoto roku hlavní město alespoň o dílčí dotaci z rozpočtu hlavního města na rok 2011 ve výši 2,5 mil. Kč na financování výstavby. O dotaci naposled rozhodovalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy ve čtvrtek 15. září a přestože hlavní město rozdělilo v letošním roce na výstavby a rekonstrukce školek a škol okolo 360 mil. Kč, dotace městské Praha-Suchdol ve výši 2,5 mil. Kč nebyla schválena, chyběl jeden hlas. Pro hlasovali 3 zastupitelé ze ČSSD, 3 zastupitelé z KSČM a 25 zastupitelů z TOP09.

Jak jsme vás již v minulých listech informovali, zahájení stavby, kterou se má zvýšit kapacita všech našich školek ze 175 na 225 míst, bylo zdrženo kvůli odvoláním jak v územním, tak ve stavebním řízením téměř o rok. Ovšem i během výstavby je tento záměr a proces jeho povolování z často formálních důvodů nadále průběžně napadán a zpochybňován, nyní formou žaloby na platnost povolení této stavby. Žaloba směřuje proti certifikátu, který v souladu se stavebním zákonem vydal autorizovaný inspektor, nikoliv proti městské části, která má nadále platné povolení realizovat stavbu. Počátkem září Městský soud nejprve odmítl předběžné opatření požadující zastavení stavby a následně pak soud v říjnu nepřiznal ani odkladný účinek žaloby ve stejné věci. V usnesení Městského soudu v Praze č. j.: 7A 269/2011 – 44 ze dne 27. 10. 2011 je mimo jiné uvedeno, že žalující strana neprokázala vznik nenahraditelné újmy resp. neuvedla „…jaká konkrétní újma jí provedením stavby vznikne…“. Nástavba Technického pavilonu mateřské školy Gagarinova pro 50 dětí tedy plynule pokračuje v souladu s platným povolením stavby a pod kontrolou stavebního úřadu MČ Praha 6. Předpokládáme, že po novém zápisu budou obě nové třídy otevřeny se začátkem druhého pololetí.

Vzhledem k fázi stavby, kdy se obkládají sociální zařízení a montují podlahy, začala městská část i vedení mateřské školy připravovat vybavení interiéru nových tříd. Připravujeme pro sponzory internetovou aukci hraček a vybavení.

Petr Hejl, starosta městské část