Pražský okruh a zjišťovací řízení EIA

Od začátku září do konce října probíhalo zjišťovací řízení EIA k úsekům SOKP 518 (Ruzyně-Suchdol) a SOKP 519 (Suchdol-Březiněves), ke kterému městská část podala rozsáhlé vyjádření. V něm především vyjádřila zásadní nesouhlas s vedením okruhu přes Suchdol a dále uvedla požadavky pro posuzování záměru.

Mezi nimi bylo především zahloubení trasy okruhu tak, aby stavba tunelu probíhala raženým způsobem, a to bez výkopů na povrchu. Ředitelství silnic a dálnic v předložené dokumentaci totiž popisuje, že výstavba tunelu bude prováděna tak, že z povrchu se v šířce cca 55 m a délce cca 2 km odtěží materiál do hloubky okolo 3 m a v této rýze vybetonují podzemní stěny a stropní desku, další práce by pak probíhaly „raženým“ způsoben pod touto deskou.

Dále MČ požaduje, aby byl zrušen přivaděč Rybářka s obrovskou a komplikovanou křižovatkou před mostem. MČ především navrhla posoudit přivaděč Kamýcká, který by vedl v raženém tunelu v hloubce až 25 m, od ulice Ke Střelnici až na pole za ulici Dvorskou, kde by se napojil na Kamýckou a na křižovatku s okruhem, kterou MČ požaduje odsunout dál od zástavby Výhled.

V případě výstavby okruhu přes Suchdol, s čímž městská část rozhodně nesouhlasí, by zrušení přivaděče Rybářka a vybudování tunelového přivaděče Kamýcká výrazně omezilo negativní vlivy tohoto nevhodného řešení okruhu.

Mezi dalšími požadavky je posouzení variant SOKP včetně varianty regionální, sloučení do jednoho posouzení EIA obou souvisejících staveb 518 a 519 a posouzení kumulativních a synergických vlivů s dalšími záměry, jako je např. paralelní dráha ruzyňského letiště.

Další informace včetně obou vyjádření a návrhu tunelového přivaděče Kamýcká naleznete na webu městské části v sekci Dostavba okruhu.

~-red