Firma PREdistribuce, a.s.  oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 12. června 2018,
9-16 hodin
v ulici:

Na Rybářce čp. 121, 195, 196, 134, 198, 119, 238 a parc. č. 226/1 zahrádkářská kolonie Sedlec

Práce provádí: AVE ELEKTRO – Jelínek s.r.o.
Vilém Jelínek – tel. 731 447 470, 603 433 658.

Děkujeme za pochopení.