Rada městské části Praha-Suchdol schválila granty neziskovým organizacím působícím na území městské části pro rok 2018 v celkové výši 539 000,- Kč a granty na podporu vzdělávání v organizacích zřizovaných městskou částí ve výši 300 000,- Kč.
Celkem bylo podáno 12 žádostí o grant od neziskových organizací působících na území městské části Praha-Suchdol a 9 žádostí o grant z programu podpory vzdělávání od organizací zřizovaných městskou částí Praha-Suchdol. Projekty je možné realizovat v období od 1.1. 2018 do 31.12. 2018.

Přehled podaných a schválených grantů pro rok 2018:

Schválené granty MČ Praha-Suchdol pro rok 2018

tabulka vyhodnocení žádostí (pdf)

V případě nejasností či potřebě dalších informací kontaktujte paní Zuzanu Krumpholcovou, asistentku starosty, tel.: 222 361 419, e-mail: zkrumpholcovapraha-suchdolcz

.