Milí Suchdoláci, přišli jste k volbám a zvolili si nové i staronové tváře do čela místní radnice. Kdo jsou ti, kteří bojují za Suchdol takový, jaký jej chceme mít? Již podruhé se vám prostřednictvím tří otázek představí ti, jimž jste dali důvěru k vedení naší městské části. Tentokrát bude na tři otázky odpovídat nová radní Gabriela Lněničková a nový zastupitel Robert Marek, oba za Sdružení občanů Suchdola (SOS).

1. Co vás vedlo ke vstupu do politiky?

Gabriela: O politiku se zajímám dlouhodobě, zejména o témata ochrany životního prostředí a udržitelný rozvoj. Od doby, kdy jsem poznala svého manžela, který je rodilý Suchdolák, jsem sledovala statečný boj suchdolských občanů proti mocenskému aparátu a na něj napojeným lobbistům. Realizace dálničního okruhu skrz Prahu a paralelní dráhy by měla fatální dopady nejen na Suchdol, ale i další dotčené městské části a ve svém důsledku na celou Prahu. Rozhodla jsem se, že už nebudu nadále jen přihlížet, ale aktivně se zapojím.

Robert: Vždycky mi záleželo na prostředí, kde žiju. Na Suchdole jsem od roku 2014 a od té doby mě zajímá všechno, co se zde děje. Ještě než jsem se rozhodl kandidovat za SOS, snažil jsem se aktivně zapojit do suchdolského dění. Jakmile jsem se dozvěděl o tom, že se zde plánuje okruh napříč Suchdolem a paralelní letadlová dráha, nechtěl jsem tomu jen tak přihlížet. Do politiky jsem vstoupil právě proto, abych se pokusil odvrátit negativní dopady dopravy na zdraví mých dětí a obyvatel Suchdola.

2. Jaké máte ambice a cíle na politické suchdolské scéně?

Gabriela: Mou prioritou je udržitelná doprava a zdravé životní prostředí na Suchdole. Ve spolupráci s odborníky a zástupci několika městských částí usiluji o nalezení optimálního řešení Pražského okruhu. Prostřednictvím Platformy „Rozumná doprava“ poskytujeme občanům, ale i politikům odborné podklady a aktuální informace s cílem zlepšit informovanost a získat širokou podporu pro nezávislé posouzení variant. Kromě toho pracuji na projektu na podporu veřejné hromadné dopravy nejen v rámci Suchdola (P+R Výhledy), ale i z okolních obcí.

Robert: Rád bych, abychom společně začali naslouchat mladší generaci. Abychom se zamysleli nad jejich názory a přáními, která vyplývají z jejich každodenního života na Suchdole. Co jim tu chybí? Co je omezuje? V čem jim můžeme vyjít vstříc? Určitě tady nechceme mladším generacím do budoucna zanechat nežádoucí dopravní stavby znásilňující krásnou suchdolskou přírodu, a omezující tak jejich rodinný život. Se změnami bychom měli začít již v rámci školního systému, kde se právě naši následovníci učí, jak ohleduplně a efektivně vést svůj život.

3. Máte nějaký osobní vzkaz pro Suchdoláky?

Gabriela: Naše životní prostředí má nevyčíslitelnou hodnotu. Jeho poškození nelze nahradit finančními ani materiálními kompenzacemi. Nevěřme prosím výrokům, že při výstavbě a provozu okruhu „bude zajištěna maximální ochrana občanů“ nebo že „vše bude v pořádku“. Zkušenosti z podobných projektů ukazují pravý opak! Stále je však šance, že dálniční okruh přes Suchdol nebude realizován. A s ohledem na poslední události kolem klimatické změny se tato neekologická stavba jeví jako naprosto nežádoucí… Je to běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem, ale pevně věřím, že má smysl.

Robert: Rád bych Suchdoláky poprosil, aby nebyli lhostejní k tomu, co se děje v jejich okolí. Aby i nadále využívali svého práva chodit k volbám a také možnosti účastnit se veřejných jednání zastupitelstva, kde mohou vyjádřit svůj názor. Rád bych, aby naši spoluobčané co nejvíce komunikovali s radnicí a ona komunikovala s nimi o problémech, které je trápí. V neposlední řadě mohou využít i nový web naší městské části nebo facebook, kde naleznou ty nejaktuálnější informace. ~

[red]