V rámci letošního participativního rozpočtu bylo přijato celkem 16 návrhů. Rada rozhodla o vyřazení projektu „Lavičky“, protože navržené lavičky se svým vzhledem nehodí do městské zástavby, neodpovídají mobiliáři již umístěnému v MČ a umístění části laviček je navrženo mimo pozemky MČ, a projektu „Zpevnění cesty pro pěší“, protože MČ již zahájila přípravu úpravy pěších komunikací na Brandejsově náměstí. Do veřejného hlasování, které proběhlo ve dnech 24. dubna až 13. května 2019, bylo zařazeno 14 návrhů.

Hlasování se zúčastnilo 473 občanů MČ (8,88 % oprávněných), z toho 315 žen a 154 mužů; 4 hlasující informaci neuvedli. Z hlediska věku hlasovalo 12 osob ve věku 15–20 let, 143 osob ve věku 21–40 let, 187 osob ve věku 41–60 let, 127 osob ve věku nad 60 let; u 4 osob nebyl věk uveden. Poprvé se hlasování účastnilo 130 osob, 321 osob hlasovalo již v minulosti, 22 osob informaci neuvedlo. Z hlediska bydliště hlasovalo 54 obyvatel Starého Suchdola, 131  Nového Suchdola, 141 obyvatel z Budovce, 35 z Horního Sedlce a 104 z Výhled, 8 osob nevyznačilo své bydliště. Na většině z 473 platných hlasovacích lístků byly označeny 3 návrhy (433), 22 hlasujících označilo návrhy dva a 18 jich označilo jen jeden návrh. ~

[red]

Výsledky hlasování:

pořadí číslo název předpokládané náklady(tisíc Kč) počet hlasů

1. PRO SUCHDOLSKÁ SRDCE 90 166

2. PING-PONG PRO MLÁDEŽ 55 164

3. SUCHDOLSKÁ CYKLOPUMPA 55 133

4. ELEGANTNÍ KONTEJNERY 120 127

5. VÁNOČNÍ SUCHDOL 120 110

6. PŘÍSTŘEŠEK PRO ZASTÁVKU K HOROMĚŘICŮM 120 108

7.  HOUPACÍ HNÍZDO K DRSNICI 45 101

8.  SUCHDOLSKÁ MOŠTÁRNA 70 99

9.  BUDKY PRO KNÍŽKY I DUDKY 36 88

10. ODPOČINKOVÁ ZÓNA MIKOLÁŠE ALŠE 30 72

11. TRVALKOVÉ ZÁHONY PRO KRÁSNĚJŠÍ ULICE 100 66

12. INTERAKTIVNÍ NAUČNÉ TABULE S FLÓROU A FAUNOU 140 52

13. VYLEPŠENÍ HŘIŠTĚ V ÚDOLÍ 100 48

14. KOMUNITNÍ ZAHRADNIČENÍ 40 25