V loňském roce jsme vám radili v rámci projektu „Žijeme zde spolu – naše bezpečí“. Poradenství pro nelehké životní situace bylo přednostně určeno pro skupiny občanů, kteří mohou být více ohroženi negativními praktikami, a to nejen v oblasti spotřebitelské.

Jednou z takovýchto nekalých, a tím i protiprávních praktik, jsou nábory zákazníků na přestoupení k novému dodavateli energií. Myslím, že jsme se již témeř všichni setkali s takzvanými podom­ními prodejci v saku a s naleštěnou aktovkou.

Konkrétní případ z našich konzultací začal asi před třemi lety, kdy paní navštívil podomní prodejce energetické společnosti s nabídkou přechodu k novému dodavateli energie. Za podpis nové smlouvy jí předal jako dárek čtyři LED žárovky. Skutečný dar to však nebyl, neboť i na žárovky byla uzavřena kupní smlouva v hodnotě 1 Kč, ale s ujištěním, že jde jen o formalitu, a tuto částku energetická společnost nežádá zaplatit.

Tu paní navštívila její rodina a prověřila si, že nový dodavatel bude účtovat nikoli výhodnou cenu, ale cenu vyšší než současný dodavatel. V rámci rodiny se shodli na tom, že paní od smlouvy rychle a regulérně odstoupí. Stalo se tak dokonce ještě dřív, než nová společnost začala dodávat elektřinu.

Tím však další problémy začaly. Paní byla ihned vyzvána k zaplacení vysoké částky přes 2 000 Kč za oficiální neukončení druhé smlouvy na „darované“ žárovky jako ceny žárovek, navíc k tomu přibyly ještě další vysoké smluvní pokuty. Výzva na tuto částku byla doplněna dosti tvrdě formulovanou hrozbou rychlého zahájení soudního vymáhání a následné exekuce. Všechna korespondence přišla už od vymáhací agentury, a ta zcela neoprávněně v dopisech uváděla hrozivě vypadající náklady, které má adresát zaplatit.

Podle zákona lze od smlouvy, která byla uzavřena mimo provozovnu dodavatele nebo prodávajícího, odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů, nebo v tomto případě do 15 dnů od zahájení dodávek energií. Bohužel ve smlouvě o „koupi žárovek za jednu korunu“ byly nastaveny velmi vysoké sankce pro případ ukončení smlouvy na dodávku energií. Takovéto sankce jsou v nepoměru jak k předmětu smlouvy, tak zejména v rozporu s právem.

Takto dotčeným spotřebitelům je možné poradit, že cenu vyžadovanou za žárovky nemají v žádném případě platit, ale musí žárovky vrátit nepoužité a nepoškozené. Nelze-li to již učinit, je spotřebitel povinen uhradit za ně cenu obvyklou, což samozřejmě není 500 Kč za jednu žárovku. Lze jen doporučit do takto zahájeného sporu zapojit Energetický regulační úřad a zejména Českou obchodní inspekci s žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Takových případů oklamání spotřebitele je mnoho. Opatrní musíme být například i při uzavření životního pojištění, o to víc, je-li předkládán podomními prodejci. Je proto zcela nezbytné být při podpisu jakéhokoli dokumentu velmi opatrní a pozorní. ~

JUDr. Zlata Kohoutová