Městská část Praha-Suchdol podala odvolání k Ministerstvu pro mísní rozvoj proti rozhodnutí odboru stavebního MHMP, které se týkají umístění staveb Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) úseku 518 Ruzyně-Suchdol a úseku 519 Suchdol – Březiněves a jejich hlukových pásem.

Odvolání městské části Praha-Suchdol – stavba 518 (pdf)
Odvolání městské části Praha-Suchdol – stavba 519 (pdf)