Městská část připravila úpravy dopravního režimu v ulic K Horoměřicům.
Cílem projektu je zklidnění provozu, zpomalení vozidel a zvýšení počtu parkovacích míst.
Projekt byl projednán se silničním správním orgánem a Policií ČR, v Komisi územního rozvoje městské části a radě městské části.

Základním prvkem úprav bylo vymezení "Zóny 30" na celém území Výhled a umístění parkovišť v ulici K Horoměřicům tak, aby jízdní dráha nebyl přímá v celém úseku.
Vyhýbání protijedoucích vozidel je zabezpečeno v tzv. výhybnách, které jsou umístěny po cca 80-100m především před vjezdy do domů. Před vjezdy do domů se nesmí parkovat. To je zdůrazněno žlutou klikatou čarou.
Projekt dále předpokládá omezení průjezdu k parkovišti v areálu ČZU ulicí K transformátoru, což zatím není projednáno.

Otázka parkování studentů a návštěvníků ČZU v ulicích na Výhledech se nedá dobře vyřešit do doby, než ČZU rozšíří kapacitu parkovišť ve svém areálu. ČZU připravuje projekt patrového parkovacího domu s příjezdem ulicí Sídlištní.
Opatření v ulici K Horoměřicům předpokládá ohleduplné chování řidičů, jízdu 30 km rychlostí, dávání přednosti zprava a parkovaní na místech tomu vyhrazených nebo předpisy dovolených.

Podrobnější informace naleznete ve zprávě a v plánku umístění značek.
Návrh úprav dopravního režimu – zpráva (pdf)
Návrh úprav dopravního režimu – plán (pdf)