Odbor stavební MHMP vydal 29.8.2008 územní rozhodnutí pro stavbu 518 SOKP a vyhlásil také tzv. ochranné hlukové pásmo (OHP), kde nebudou dodržovány hygienické hlukové limity.
OHP zasahuje prostory v oklí křižovatek Výhledy, Rybářka a Kamýcká řadu obytných budov.
Vyhlášením pásma se nechrání obyvatelé domů, ale původce hluku.

Zákresy OHP v oblasti křižovatek:
Výhledy (pdf – 2,2 MB)
Rybářka (pdf – 1,6 MB)
Kamýcká (pdf – 1,2 MB)

Vylášení OHP nad zastavěným územím zasahuje do práv na životní prostředí, ohrožuje zdraví a nakládání s majetkem.
Proti neprávoplatnému rozhodnutí je možné do 29. září podat odvolání.