Monitoring leteckého hluku zajišťovaný ruzyňským letištěm v období leden až listopad 2009. Během listopadu nebyly vlivem poklesu letecké dopravy překračovány hygienické limity.
Z měření provedeném v období rozhodném pro tzv. charakteristický den, t.j. od května do října, vyplývá, že byly již druhým rokem na území Suchdola překračovány hygienické limity pro noční provoz o 0,7 dB.
V listopadu byl na suchdolské stanici v denním provozu, tj. od 6 do 22 hodin, naměřen nejvyšší hluk ve výši 58,3 dB v celém okolí letiště.

Z údajů naměřených na stanici v ulici Bažantní v období květen až říjen 2009 (rozhodné období pro charakteristický den) vyplývá, že letiště opět jako v loni překročilo v nočním provozu, tj. od 22 do 6 hodin, hygienický limit 50 dB.
V červenci a v srpnu se noční hluk z letadel vyšplhal k 52 dB, což odpovídá téměř o 60 % většímu provozu. V záři díky opravě hlavní dráhy směrované na Suchdole limit překočen nebyl.

graf leteckého hluk 01-11/2009

Graf leteckého hluku z vybraných stanic v okolí letiště – noční provoz (pdf)
Graf leteckého hluku ze všech stanic v okolí letiště – denní provoz (pdf)
Graf leteckého hluku ze všech stanic v okolí letiště – noční provoz (pdf)

Další informace k problematice provozu letiště a výstavbě paralelní dráhy jsou v sekci Letiště.