Na základě letošní změny zákona o pozemních komunikacích se o chodníky musí starat jejich majitel, což je většinou obec. Dříve tuto povinnost měli majitelé přilehlých nemovitostí.

Plocha chodníků 54 tisíc m2, které musí městská část uklízet, je ohromná. Zvažovali jsme řešit tuto službu objednáním u externího dodavatele, ale to vychází extrémně draze. Např. jeden úklid všech chodníků od sněhu při výšce okolo 5 cm s posypem by stál cca 350 tisíc Kč. Proto jsme se rozhodli nakoupit čistící a úklidový stroj Egholm a přijmout dalšího pracovníka do úklidové čety. Část chodníků včetně schodišť bude uklízena ručně.
V případech kalamitní situace bude také městská část najímat brigádníky na ruční úklid.

Egholm 2200Městská část rozdělila 32 km chodníků, které spravuje, do 2 zón podle důležitosti. Rozdělení vychází z podmínek daných vyhláškou Ministerstva dopravy a vyhláškou hl.m. Prahy, která byla vydána až koncem listopadu t.r.
Pořadí úklidu chodníků bylo stanoveno tak, aby byl především zajištěn přístup obyvatel ke zdravotním zařízením, školám, poště a zastávkám MHD.

Druhým největším správcem komunikací je Technická správa komunikací (TSK), která by se měla mimo jiné starat o všechny komunikace a chodníky, které se nachází v Sedlci. TSK bude však uklízet jen chodník podél Kamýcké (sudá orientační čísla) od ulice V Sedlci až k ulici Na Mírách a všechny autobusové zastávky. Ostatní chodníky v Horním Sedlci TSK uklízet nebude.

Podobně jako úklid chodníků je i úklid komunikací ve správě městské části rozdělen do více  etap. Toto rozdělení vychází ze zkušeností z minulých roků.

Až skutečná zima a napadlý sníh prověří, zda takto navržený postup úklidu sněhu z chodníků bude vyhovující. Dovoluji si Vás tímto také požádat o spolupráci, neboť  hlavně  v kalamitní situaci se asi neobejdeme bez Vaší pomoci při úklidu sněhu z chodníků, tak jak tomu bylo v minulosti. Dále uvítáme, když nám budete sdělovat své poznatky a připomínky.

Podrobný rozpis etap úklidu chodníků a komunikací. (pdf)