KONCEPT NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU hl.m. Prahy
9. prosince 2009 – Městská část Praha-Suchdol podala zásadní připomínky ke Konceptu územního plánu hl.m. Prahy.

Koncept nového územního plánu hl.m. Prahy obsahuje dva záměry, jejichž realizace by byla pro celý severozápadní okraj Prahy kritická:
– rozšíření letiště o paralelní dráhu RWY06R24L;
– tzv. jižní trasu Silničního okruhu kolem Prahy vedenou přes obydlené území Suchdola a Dolních Chaber.

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (tzv. SEA) vykazuje zásadní vady:
– prokazatelně nebylo provedeno v souladu s českými zákony;
– nebylo provedeno dle hl.m. schváleného zadání.

Připomínky MČ Praha-Suchdol – ke stažení (pdf)

Další informace ke konceptu nového plánu hl.m. Prahy