Od čtvrtka 15. prosince bude na všech křižovatkách na Suchdolské před základní školou platit přednost zprava.

Nově přibude přednost zprava i na křižovatce s ulicí Staročeská a Za sokolovnou, podobně jako tomu je na těch dalších. K tomuto opatření dochází na základě požadavku Police ČR v souvislosti s dokončením prahu s přechodem pod školou v ulici Pod rybníčkem na jaře letošního roku a po dokončení rekonstrukce vodovodu a povrchů v ulici Suchdolské.
Nově zřízená přednost zprava by měla přispět také ke zpomalení vozidel přijíždějích ke škole po Suchdolské.

změna v přednosti v jízdě

Při výjezdu z ulice Staročeské, která je osově od protilehlé ulice Za sokolovnou o pár metrů posunutá, bude ale asi lepší (nutné!) dát přednost autobusům, které odbočují na konečnou – přece jenom mají pro tuto ne zcela jednoznačnou situaci mohutnější nárazník. Pozor také na autobusy, které budou mít přednost při výjezdu z ulice Za sokolovnou.