MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a.s.

TERMÍNY PŘISTAVENÍ:

dne 3. ledna 2018 od 10,30 do 13,30 hodin
dne 8. února 2018 od 14,30 do 17,00 hodin
dne 8. března 2018 od 8,00 do 11,00 hodin
dne 10. dubna 2018 od 12,00 do 14,30 hodin
dne 22. května 2018 od 8,00 do 11,00 hodin
dne 26. června 2018 od 12,00 do 14,30 hodin 

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označené logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na parkovišti u MČ Praha-Suchdol vedle pošty, Suchdolské nám. 734/3.

Pražská plynárenská nabízí odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potencionální zákazníci mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontatních míst v Praze.

Mobilní kancelář poskytuje zejména tyto služby:

– zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
– změny smluvního vztahu, způsob placení, změna adresy apod.
– převzetí reklamace
– výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
– informace, tiskopisy a brožury

Mobilní kancelář mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel. číslech: 261 175 366 a 267 175 202, www.ppas.cz