Městská část vyhlašuje pro rok 2018 grantové programy pro organizace působící na území městské části Praha-Suchdol v celkové výši 891 tisíc Kč.

Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 7. 3. 2018 8:00 hodin do 12. 3. 2018 17:00 hodin do podatelny ÚMČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3. Žádosti podané v jiném temínu nemohu být přijaty.

Přidělené prostředky lze čerpat v období od 1.1. 2018 do 31.12. 2018.

Program podpory neziskovým organizacím působících na území městské části Praha-Suchdol.

Grantový program na podporu sociálních a pečovatelských služeb pro organizace působící na území MČ Praha-Suchdol (osobní asistenti, pečovatelská služba a podpora apod., chráněné bydlení, denní stacionáře a centra denních služeb) ve výši 450.000,- Kč.

****************************

Grantový program na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky pro školy zřizované MČ Praha-Suchdol ve výši 300.000,- Kč

****************************

Grantový program na podporu organizování sportovní činnosti dětí a mládeže na území MČ Praha-Suchdol ve výši 66.000,- Kč.

****************************

Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání pro neziskové organizace působící na území MČ Praha-Suchdol ve výši 50.000,- Kč.


****************************

Grantový program v oblasti volného času – podpora práce s dětmi a mládeží pro neziskové organizace působící na území MČ Praha-Suchdol ve výši 25.000,- Kč.

****************************

V případě nejasností či potřebě dalších informací kontaktujte paní Zuzanu Krumpholcovou, asistentku starosty, tel.: 222 361 419, e-mail: zkrumpholcovapraha-suchdolcz