Městská část svolává setkání veřejnosti a spolků k přípravě zadání multifunkční haly s venkovním sportovištěm u ZŠ, které proběhne v pondělí 19. února 2018 od 19 hodin na radnici.

Jak bude hala velká, jaké sporty se v ní budou moci hrát, zastaví se ovál, kde bude hala stát ?

Z odpovědi na tyto otázky vznikne zadání pro přípravu haly. Parametry multifunkční haly by měly vzejít ze širší diskuse se zainteresovanými subjekty (škola, sportovní a další spolky) a s veřejností. Protože bude především záviset na výběru druhu sportů, které se budou moci v hale hrát.

Zadání by mělo dále specifikovat rozsah a požadavky na venkovního hřiště, rozsah zázemí haly, hlediště, kluboven, uspořádání venkovního hřiště apod. Návrh a výstavba nového objektu musí rovněž vycházet ze situace a dispozice pozemku, z vazeb na okolní zástavbu (sokolovna, budova družiny), řešení dopravy a parkování apod.

Rádi bychom znali Váš názor na připravovanou multifunkční halu s venkovním hřištěm, pro jaké sporty by areál měl být, jak rozsáhlé má mít zázemí atd. Své návrhy nám můžete psát na e-mail:podnetypraha-suchdolcz

Další informace jsou na webu městské části v sekci Projekty: www.praha-suchdol.cz/hala