Kanalizační přípojka (odbočka) vede od kanalizačního řadu v ulici na soukromý pozemek nemovitosti, kde je ukončena revizní šachtou, která musí být umístěna ve vzdálenosti do 2 m za hranicí pozemku. Dle platné právní úpravy je majitelem celé přípojky (od stoky po revizní šachtu) majitel připojené nemovitosti. Ten také odpovídá ze její stav a udržuje jí. V případě, že část přípojky nacházející se na veřejném prostranství (v ulici po hranici pozemku) nebyla provedena v rámci stavby kanalizačního řadu, hradí  její vybudování majitel připojované nemovitosti.

Vybudování soukromé části přípojky od hranice pozemku četně revizní šachty hradí majitel připojované nemovitosti. 

Do splaškové kanalizace je zakázáno svádět dešťové vody ze střech a zpevněných ploch nemovitostí!

Provedení přípojek a revizních šachet splaškové kanalizace musí na území hl.m. Prahy odpovídat Technickým požadavkům PVK pro napojení přípojek (pdf).

Vzorové provedení kanalizačních přípojek:

Varianty zakončení přípojek:

 Zakončení přípojky v revizní šachtě (do 2m za hranicí pozemku)
 přípojka šachta
 Schema zakončení přípojky v revizní šachtě (pdf)
Zakončení přípojky v revizní šachtě se spadištěm mimo šachtu – pro hluboké přípojky

(do 2m za hranicí pozemku)

 přípojka-šachta-spadiště
  Schema zakončení přípojky v revizní šachtě se spadištěm mimo šachtu (pdf)
Zakončení přípojky v revizní šachtě se spadištěm uvnitř šachty – pro hluboké přípojky

(do 2m za hranicí pozemku)

 šachta-spadiště-in
  Schema zakončení přípojky v revizní šachtě se spadištěm uvnitř šachty (pdf)
 Zakončení přípojky ve zrušené žumpě (do 4 m za hranicí pozemku)
 přípojka-žumpa
  Schema zakončení přípojky ve zrušené žumpě (pdf)
Popis zakončení přípojek v revizních šachtě nebo ve zrušené žumpě (pdf)