Makroekonomické dopady výstavby paralelní dráhy RWY06R24L ruzyňského letiště – prezentace ze 6. srpna 2009, autoři Tomáš Sedláček, Petr Zahradník a Jan Jedlička.

Výchozí vstupní údaj – vývoj počtu přepravených cestujících – obdrželi autoři studie od letiště,
ale tyto údaje nesmí být dál publikovány.

Pozn.: na jednání Výboru územního rozvoje ZHMP dne 1.10.2009 generální ředitel pražského letiště Dvořák uvdel, že makroekonomická studie vychází z konzervativního odhadu 20 mil. odbavených cestujícíh v roce 2020.

Analýza nezapočítává náklady na řešení dopadů rozšíření letiště o paralelní dráhu jako např.:
– kompenzace okolním obcím za zvýšení hluku
– případné kompenzace za vyhlášení OHP – věcné břemeno apod.,

Dle vyjádření gen. ředitele Letiště Praha, a.s. pana Dvořáka, bude hlavní přínos letiště pro okolní obce rozšíření nabídky zaměstnání a to přímo nebo druhotně pro firmy, živnostníky, kteří pracují pro letiště nebo pro společnosti na něm fungující.

Makroekonomická analýza (pdf)
Prezentace projektu rozšíření letiště o paralelní dráhu (pdf)
Další informace k problematice rozšíření letiště a výstavbě paralelní dráhy.