Dozorčí rada Letiště Praha a.s. v pátek 31. července schválila přidělení daru městské části Praha-Suchdol ve výši 913.220,- Kč. 

Městská část předložila letišti tři okruhy, které by chtěla financovat z nabídnutého daru:

  • výstavba, rekonstrukce a oprava kanalizačních řadů „Dešťová kanalizace Starý Suchdol“  – 1.900.000,- Kč
  • odstranění prašného povrchu obecních komunikací  “Rekonstrukce komunikací Výhledy“  – 1.220.000,- Kč
  • dětská hřiště: „Rekonstrukce povrchu malého hřiště v ZŠ“ 360.000,- Kč; „Rozšíření herních prvků dětského hřiště v ZŠ“ 154.000,- Kč; „Instalace skateboardových prvků na asfaltovém hřišti v areálu sokolovny“ 960.000,- Kč

Dozorčí rada v novém složení po dvou letech, kdy žádný dar pro městskou část Praha-Suchdol neschválila, vybrala záměr „Dětská hřiště“.