Local To Global“: Udržitelná mobilita v severozápadním segmentu pražské aglomerace

Dne 26. května 2020 městská část Praha–Suchdol ve spolupráci s evropskými partnery a spolkem Partnerství pro městskou mobilitu uspořádala online webinář se zaměřením na udržitelnou mobilitu v severozápadním segmentu pražské aglomerace. Akce se konala v rámci evropského projektu SMACKER, kde je MČ partnerem a jehož součástí jsou mj. přípravy opatření k preferenci veřejné hromadné dopravy a k omezení individuální automobilové dopravy z příměstských oblastí. Webináře se zúčastnilo 25 účastníků z řad zástupců místních samospráv, magistrátu, Středočeského kraje, ROPIDu, TSK, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj, ČZU a dalších zainteresovaných subjektů.

Cílem je zvýšit povědomí o udržitelné mobilitě a její roli v regionu a sdílet znalosti a zkušenosti k podpoře aktivit a opatření související s přípravou terminálu Výhledy a řešením dopravní obslužnosti v jeho okolí.

Program:

  • Úvod – projekt SMACKER a cíle webináře „Local To Global“
  • Role udržitelné mobility z lokálního a globálního hlediska
  • „Global to Local“: Příklady dobré praxe
  • Potřeby uživatelů dopravní sítě v regionu
  • Motivační nástroje na podporu udržitelné mobility v regionu
  • Jak pilotní projekt (studie terminálu Výhledy a dopravní obslužnosti v jeho okolí) uspokojí potřeby uživatelů

Součástí jednotlivých bloků byla diskuse na uvedené téma.

Prezentace ke stažení:

Diskuse a aktivity na téma udržitelné mobility v severozápadním segmentu pražské aglomerace v rámci projektu SMACKER budou pokračovat. V příštích měsících připravujeme další setkání zainteresovaných činitelů a také akce pro veřejnost.

Bližší informace o projektu SMACKER naleznete na:

www.interreg-central.eu/Content.Node/SMACKER.html
www.praha-suchdol.cz/smacker