Magistrát hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje oznamuje zahájení jednání nad zpracovanou územní studií Starý Suchdol.
Jedná se o územní studii, která bude sloužit jako podklad pro změnu současně platné územně plánovací dokumentace.

Veřejné jednání spojené s výkladem zpracovatele se uskuteční v pondělí 15. 6. 2020 od 16 00 hod. ve velké zasedací místnosti ve 3. NP suchdolské radnice, Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol.

Veřejná vyhláška – oznámení o veřejném jednání nad návrhem územní studie bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova ul. 35/29, Praha 1

V době od 27. 5. 2020 do 3. 7. 2020 v četně bude zpracovaná územní studie Starý Suchdol vystavena k nahlédnutí, a to:

Nejpozději do konce termínu zveřejnění návrhu územní studie Starý Suchdol na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, tj. do 3. 7. 2020 v četně, lze k návrhu územní studie uplatnit připomínky. K připomínkám podaným (tj. odeslaným) po této lhůtě se nepřihlíží.

Vyhláška – oznámení veřejného jednání (pdf)

Další informace k územní studii Starý Suchdol …..