Představitelé ruzyňského letiště představili ve čtvtrtek 4. prosince zastupitelům městské části Praha-Suchdol při jejich jednání hlavní závěry z dopracované dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (EIA) záměru paralelní dráhy včetně informace o doplnění dokumentace a nové podmínky návrhu ochranného hlukové pásma, které chce letiště vyhlásit nad celým Suchdolem a Sedlcem.
V tzv. ochranném hlukovém pásmu (OHP) nebudou dodržovány hygienické hlukové limity.
Díky pracovníkům webvize.cz jsou přístupny videozáznamy z prezentace a diskuse při jednání.

V nejbližších týdnech se očekává, že společnost Letiště Praha, a.s. předloží dopracovanou dokumentaci záměru výstavby paralelní dráhy (EIA) k připomínkování veřejnosti.

V sekci Horká témata – Letiště naleznete návrh OHP včetně podmínekvyužití tohoto území