Představitelé ruzyňského letiště představí zastupitelům městské části Praha-Suchdol 4. prosince při jednání zastupitelstva hlavní závěry z dopracované dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (EIA) záměru paralelní dráhy včetně informace o doplnění dokumentace a nové podmínky návrhu ochranného hlukové pásma, které chce letiště vyhlásit nad celým Suchdolem a Sedlcem.
V tzv. ochranném hlukovém pásmu (OHP) nebudou dodržovány hygienické hlukové limity.

Podmínky OHP zveřejněné v lednu t.r. navrhovaly omezení nakládání s nemovitostmi jejich majitelům a omezovaly přirozený rozvoj městské části, nesměla by se např. stavět nová zdravotní zařízení, školy, školky a také rozšiřovat obytná zástavba.
Ochranné hlukové pásmo by mělo chránit lidi obtěžované leteckým hlukem, místo toho ale má chránit provozovatele letiště před možnou kritikou postižených lidí. V OHP nemusí  být totiž ve venkovním prostoru dodržovány hygienické limity.
V nejbližších týdnech se očekává, že společnost Letiště Praha, a.s. předloží dopracovanou dokumentaci záměru výstavby paralelní dráhy (EIA) k připomínkování veřejnosti.
Další informace naleznete v sekci Horká témata – Letiště