Do 5. prosince mají městské části podat své připomínky k 1. čtení konceptu územního plánu hlavního města Prahy.mapa-upn-koncp01

Grafické i textové podklady k 1. čtení konceptu si můžete vyzvednout na CD v kanceláři starosty městské části nebo v podatelně našeho úřadu.

Mapa funkčního využití ploch – severozápadní část Prahy (pdf)