Jednání Komise územního rozvoje a infrastruktury proběhne

v pondělí 9.12. 2019 od 19:00 hodin

ve velké zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program:

1) Žádost o stanovisko k žádosti o změnu ÚR

Název projektu: „Dva rodinné domy Nad Spáleným mlýnem“

Místo: Nad Spáleným Mlýnem, parc. č. 807/2 v k.ú Suchdol

2) Žádost o stanovisko k odstranění stavby, udělení výjimky, k ÚZ+OS

Název projektu: „Novostavba RD Lysolajská 161“

Místo: Lysolajská 161/3, Praha-Suchdol, parc.č.1544, 1545/1,2,3 v k.ú. Suchdol

3) Terminál výhledy – návrhy pro změnu ÚP

Název projektu: Studie proveditelnosti Terminál Výhledy

Žadatel: městská část Praha-Suchdol

4) Žádost o stanovisko pro územní a stavební souhlas – novostavba RD na par.č.1937/1,2,3

Název projektu: „novostavba rodinného domu“

Místo: Vysokoškolská 1000/28, Praha-Suchdol, parc.č.1937/1,2,3 v k.ú Suchdol

5) Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro ÚS

Název projektu: Vodovodní přípojka, ul. Nad Mohylou, parc. č. 2285/2 v k.ú. Suchdol

Místo: ul. Nad Mohylou

6) Žádost o stanovisko pro úpravu zastřešení RD

Název projektu: nástavba zastřešení RD čp.99

Místo: Stržná 99/9, Praha-Suchdol, parc. č. 328/1, 328/2, 327/1???, 327/2 ??? v k.ú Suchdol

7) Žádost o stanovisko pro vrty pro tepelné čerpadlo

Název projektu: Vrty pro tepelné čerpadlo na parc. č. 1805 v k.ú. Suchdol

Místo: K Horoměřicům 14, Praha-Suchdol

8) Žádost o stanovisko – pro stavbu nového plotu

Název projektu: Stavba nového plotu, Vysokoškolská 603

Místo: Vysokoškolská 603, Praha-Suchdol, parc. č. 1710, 1711 v k.ú Suchdol

 

Příští jednání KURI bude vždy v pondělí od 19:00:   6.1. 2020