6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 28. listopadu 2019 od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.

Program zasedání:

Diskuse.
1. Rozpočtové provizorium MČ Praha-Suchdol na rok 2020.
2. Zřízení služebnosti-věcného břemene ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. na pozemku, parc.č. 2384, k.ú. Suchdol.
3. Zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemku parc. č. 2301/1, k.ú. Suchdol,ul. Sídlištní, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
4. Zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemcích parc. č. 2303 a 2195/28, k.ú. Suchdol, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
5. Revokace usnesení zastupitelstva č.j. 4/13/2019; projednání zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2375 k.ú. Suchdol ve prospěch CETIN s.r.o.
6. Členství MČ Praha-Suchdol v Partnerství pro městskou mobilitu, z.o.
7. Návrh vexiologické vlajky MČ Praha-Suchdol
8. Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm – studie řešení.
9. Projekt SMACKER.
10. SOKP 518 a 519 – připomínky ke zjišťovacímu řízení EIA.
11. Rozšiřování letiště v Praze-Ruzyni.
12. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období
Interpelace.

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.

Ing. Petr Hejl, starosta MČ Praha-Suchdol