Jednání Komise územního rozvoje a infrastruktury proběhne

v pondělí 13.1.2020 od 19:00 hodin

ve velké zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program:

1) Žádost o stanovisko k rozšíření parkovacích míst na pozemku parc.č. 6/79
Místo: ul. Holubí, u BD č.p. 1241/6, parc. č. 6/79

2) Žádost o stanovisko k DSP na rekonstrukci komunikací v Horním Sedlci
Místo: komunikace: část Na Rybářce (část), Za Hájem, U Nového Suchdola (část),

3) Žádost o stanovisko k napojení pozemku parc.č.1031/1 na komunikaci Armádní
Místo: Armádní 852/19, 165 00 Praha-Suchdol, parc.č. 1030/1 v k.ú. Suchdol

 

Příští jednání KURI bude vždy v pondělí od 19:00:   3.2., 2.3., 6.4., 11.5., 8.6., 2020