Jednání Komise územního rozvoje a infrastruktury RMČ Praha-Suchdol proběhne v pondělí 15. 7. 2019 od 19:00 hodin ve velké zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program:

1) Žádost o stanovisko k dělení pozemku parc.č. 1460/1, k.ú Suchdol
Místo: Budyňská 221/26, 288/24, Praha-Suchdol, pozemek parc.č.1460/1 v k.ú Suchdol

2) Žádost o stanovisko ke stavbě vrtané studny na pozemku parc.č. 1665, k.ú Suchdol
Místo: K Horoměřicům 646/13, Praha-Suchdol, parc.č.1665 v k.ú Suchdol

3) Žádost o stanovisko pro umístění jímky na dešťovou vodu na pozemku parc.č. 512, k.ú Suchdol
Místo: K Roztokům 84/9, 165 00 Praha-Suchdol, parc.č. 512 v k.ú Suchdol

4) Žádost o stanovisko k aktualizaci SP na akci TV Suchdol, etapa 0002 – Kanalizace Budovec – 2. část
Místo: ul. Kamýcká, Brandejsovo nám.

5) Žádost o stanovisko pro napojení na komunikaci a úprava připojení BD Suchdolské náměstí II
Místo: Suchdolské nám., ul. U Hotelu, Praha-Suchdol, parc.č. 312 v k.ú Suchdol

6) Žádost o stanovisko pro UR a SP na nástavbu 2 podlaží koleje G
Místo: areál ČZU č.p. 1281, 165 21 Praha-Suchdol

7) Žádost o stanovisko pro UR a SP na parkoviště u bazénu ČZU
Místo: parkovací plochy u bazénu, ul. U Kruhovky, parc.č. 1627/1 v k.ú. Suchdol

8) Žádost o stanovisko pro UR na přeložku katódové ochrany SKAO č.10, Lysolaje I
Místo: pozemky v k.ú Lysolaje: 494, 495, 522, 523, pozemky v k.ú Suchdol: 2195/26, 2195/27, 2195/28, 2303

9) Žádost o stanovisko k opatření na omezení tranzitní dopravy nad 12t na silnici II/240
Místo: silnice II/240 v úseku R7 – Kralupy

10) Uzemni studie Starý Suchdol, verze po zapracování připomínek
ve čtvrtek 1. srpna 2019 od 19 hodin proběhne ve velké zasedací místnosti na suchdolské radnici prezentace návrhu uspořádání územní studie Starý Suchdol po zapracování připomínek.

11) Podnět na změnu ÚP z OP na OB-B na pozemku parc.č. 2195/21, k.ú. Suchdol
Místo: pozemek parc.č. 2795/21 při ulici Na Skalce poblíž bývalého vodojemu v Horoměřicích, 9763 m2

Příští jednání KURI bude vždy v pondělí od 19:00: 19.8., 9.9., 14.10., 11.11., 9.12. 2019