Jednání Komise územního rozvoje a infrastruktury RMČ Praha-Suchdol proběhne v pondělí 19.8. 2019 od 19:00 hodin ve velké zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program:

1) Žádost o stanovisko pro ÚR a SP na nástavbu 2 podlaží koleje G – doložení parkovišť v areálu.
Místo: areál ČZU č.p. 1281, 165 21 Praha-Suchdol
Doložení parkovacího generelu.

2) Žádost o stanovisko k ÚS a OS na úpravy a změnu užívání objektu na garáž
Místo: Staročeská 642/20, Praha-Suchdol, parc.č. 685,686 v k.ú. Suchdol

3) Žádost o stanovisko ke změně ÚR  na úpravy RD K Roztokům 1200/10a
Místo: K Roztokům 1200/10a, Praha-Suchdol, parc.č. 529/4 a 530/4 v k.ú Suchdol

4) Žádost o stanovisko pro prodloužení dočasné stavby haly PSP
Místo: při ul. Kamýcká / K Vinici, pozemky parc.č. 395, 396, 397 v k.ú. Sedlec

5) Žádost o stanovisko pro ÚR a SP přestavby RD Za Rájem 256/7
Místo: Za Rájem 256/7, Praha-Suchdol, parc.č. 1039, 1040 v k.ú. Suchdol

6) Žádost o stanovisko pro ÚS na přístavbu RD Budyňská 314/12
Místo: Budyňská 314/12, 165 00 Praha-Suchdol, parc.č. 1415, 1416 v k.ú. Suchdol

7) Žádost o souhlas se změnou připojení na komunikaci RD U Hotelu 368/4
Místo: U Hotelu 368/4, Praha-Suchdol, parc.č. 1315, 1316/1, 1316/2 v k.ú. Suchdol

8) Uzemni studie Starý Suchdol, 3. verze řešení členění a obsluhy území
Ve čtvrtek 1. srpna 2019 proběhlo od 19 hodin ve velké zasedací místnosti na suchdolské radnici další kolo projednání návrhu studie. Na základě připomínek byla připravena 3. verze řešení území, která je dostupná webu MČ: https://praha-suchdol.cz/mestska-cast-praha-suchdol/uzemni-plan/uzemni-studie-stary-suchdol/

9) Žádost o stanovisko pro ÚR a SP na BD Kamýcká 684
Místo: Kamýcká 684, Praha-Suchdol, parc. č.: 1605, 1606 v k.ú Suchdol

10) Žádost o stanovisko ÚS na stavební úpravy a přístavba RD č.p. 682
Místo: Havraní 682/9, 165 00 Praha-Suchdol, parc.č. 967, k.ú. Suchdol

11) Žádost o stanovisko k ÚR a SP na napojení cesty do Sedlce
Místo: Podél vodoteče do Sedlce, pozemky parc.č. 533/3, 182, 166/3, 168/1, 166/1, 164/1 v k.ú. Sedlec

 

Příští jednání KURI bude vždy v pondělí od 19:00:  9.9., 14.10., 11.11., 9.12. 2019