Jednání Komise územního rozvoje a infrastruktury proběhne

v pondělí 8. února 2021 od 19:00 hodin

ve velké zasedací místnosti v budově radnice městské části Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3.

Program jednání:

  • dle aktuálně podaných žádostí

 

Příští jednání KURI bude vždy v pondělí od 19:00:  8.3., 12.4., 10.5.a 7.6.