12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve čtvrtek 18. února 2021
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží) a bude on-line přenášeno na internetu: https://youtu.be/82pOPV5MeGg

Program zasedání:

Diskuse.
1. Bezpečnostní situace v městské části.
2. Přijetí neinvestiční dotace z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení.
3. Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2021.
4. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Suchdol na roky 2022 až 2026.
5. Granty MČ Praha-Suchdol na rok 2021.
6. Dary poskytovatelům sociálních služeb občanům MČ Praha-Suchdol.
7. Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží.
8. Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ – Smlouva o spolupráci mezi městskou částí a TJ Sokol Suchdol – Sedlec.
9. Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ – záměr směny pozemků mezi MČ a TJ Sokol Suchdol – Sedlec.
10. Prodej části pozemku parc. č. 2327/1 v k.ú. Suchdol, ul. Nad Dolíky.
11. Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava.
12. Projekt SMACKER.
13. Covid-19 – aktuální stav.
14. Participativní rozpočet.
15. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.