Jednání Komise územního rozvoje a infrastruktury proběhne

v pondělí 7. prosince 2020 od 19:00 hodin

ve velké zasedací místnosti v budově radnice městské části Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3.

Program jednání:

 

 

Příští jednání KURI bude vždy v pondělí od 19:00:  11. 1. 2021