11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve čtvrtek 26. listopadu 2020
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží) a bude on-line přenášeno na internetu:

https://youtu.be/KnVd0UADYd8

Program zasedání:

Diskuse.
1. Přijetí dotací od hl. m. Prahy.
2. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2327/1 v k.ú. Suchdol, ul. Nad Dolíky.
3. Poskytnutí příspěvku MČ Praha-Dolní Chabry na aktualizaci studie regionální varianty SOKP.
4. Projekt SMACKER.
5. Covid-19 – aktuální stav.
6. Koncepce připojení splaškové kanalizace MČ Praha-Suchdol na ÚČOV.
7. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Interpelace.

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.