Jednání Komise územního rozvoje a infrastruktury proběhne

v pondělí 11. 5. 2020 od 19:00 hodin

1) Žádost o stanovisko pro ÚR Novostavba obytný soubor Sedlec
Místo: Kamýcká x Ke Střelnici, parc.č. 409, 429/3, 429/19, 429/40, 429/2 v k.ú. Sedlec

2) Žádost o vydání stavební uzávěry v oblasti Nového Sedlce
Místo: oblast jižně od Kamýcké mezi ul. K vinici a Roztocká – tzv. Novy Sedlec

3) Pracovní návrh urbanistického řešení řešeného území terminálu Výhledy
Místo: Kamýcká / Dvorská, pozemky parc.č. 8/1, 9/1, 9/3, 13/1, 2216/1, 2307/1 a další

4) Žádost o stanovisko k záměru změny užívání stavby, stavební úpravy, příp. novostavbu
Místo: Suchdolská 349/29, Praha-Suchdol, parc.č. 1371 a 1372 v k.ú. Suchdol

5) Žádost o stanovisko pro OS zateplení a stavební úpravy RD, V Údolí 41/13
Místo: V Údolí 41/13, Praha-Suchdol, parc.č. 170, 171 v k.ú. Suchdol

6) Žádost o stanovisko pro změnu ÚR stavby RD na pozemku parc. č. 217 a 218/2 k.ú. Suchdol, V Údolí
Místo: ul. V Údolí, Praha-Suchdol, parc.č. 217, 218/2 v k.ú. Suchdol

7) Doplnění stanoviska na akci parkoviště KTV
Místo: ul. U Kruhovky, Praha-Suchdol, parc.č. 1627/1, 2301/1, 2422 v k.ú. Suchdol

8) Žádost o stanovisko pro ÚS a OS na plynovodní přípojku pro RD Budyňská 150/9
Místo: Budyňská 150/9, Praha-Suchdol, parc.č. 1509, 1510 v k.ú. Suchdol

9) Zklidnění dopravy v oblasti Starého Suchdola – záměr vymezení obytné zóny
Místo: ulice Dvorská, Pod Rybníčkem, Ke Kozím hřbetům

10) Žádost o stanovisko pro SP přístavby garáže K Chumberku 917/4
Místo: K Chumberku 617/4, 165 00 Praha-Suchdol, parc.č. 1998, 1999 v k.ú Suchdol

11) Žádost o stanovisko k záměru přístavba RD K Chumberku 667/12
Místo: K Chumberku 667/12, 165 00 Praha-Suchdol, parc.č. 1983, 1984/1 v k.ú Suchdol

Příští jednání KURI bude vždy v pondělí od 19:00:  8.6., 13.7., 10.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. 2020.