8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve středu 29. dubna 2020
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží) a bude on-line přenášeno na internetu:
https://youtu.be/1RFdYw5HAZk

Program zasedání:

Diskuse.
1. Účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2019.
2. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol – ponechání dotací z rozpočtu z hl.m. Prahy za rok 2019.
3. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol – dotace z hl.m. Prahy.
4. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol – dotace z OPPPR.
5. Zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemcích parc.č. 2309/2, 2316/2, 2272/3, k.ú. Suchdol (ul. Ke Kozím hřbetům, Bažantní) ve prospěch oprávněného společnosti PREdistribuce a.s.
6. Zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemcích parc.č. 2383 (ul. Gagarinova) a 2384 (ul. Lysolajská) v k.ú. Suchdol ve prospěch oprávněného společnosti UPC Česká republika, s.r.o.
7. Svěření nemovitého majetku hl. m. Prahy do správy MČ Praha-Suchdol.
8. Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity ZŠ.
9. Rekonstrukce kaple sv. Václava a výstavba hřbitova.
10. Projekt SMACKER v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.
11. Čerpací stanice Brandejsův statek – projekt.
12. Nouzový stav – opatření proti šíření koronaviru Covid-19.
13. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.