Jednání Komise územního rozvoje a infrastruktury proběhne

v pondělí 8. 6. 2020 od 19:00 hodin

1) Žádost o stanovisko pro ÚS a napojení na komunikaci pro stavbu garáže Ke Kozím Hřbetům

Místo: Ke Kozím Hřbetům 4/9, Prah-Suchdol, pozemek parc.č.34/3

2) Žádost o stanovisko pro dělení pozemku parc.č. 688/1 k.ú. Suchdol

Místo: mezi Staročeskou a Armádní – pozemek parc.č. 688/1 v k.ú Suchdol

3) Žádost o stanovisko pro odstranění RD K Háji č.p.890 a představení záměru novostavby RD

Místo: K Háji 890, Praha-Suchdol, pozemek parc.č. 932, 933 v k.ú Suchdol

4) Žádost o stanovisko k záměru stavba přístřešku se zahrad. domkem

Místo: Novosuchdolská 367/39, Praha–Suchdol, pozemek parc.č. 973 v k.ú Suchdol

5) Žádost o stanovisko pro ÚR a SP na přístavba a stavební úpravy DDM

Místo: Rohová 540/4, Praha-Suchdol, pozemky parc.č. 1678 a 1679 v k.ú Suchdol

6) Žádost o stanovisko pro ÚR a SP přístavba nebyt. objektu čp.1159

Místo: Za Sokolovnou 1159, Praha-Suchdol parc.č. 1103/3, 1103/2 v k.ú Suchdol

7) Žádost o stanovisko pro ÚS a SP na obnovu vodovodního řadu ul. Hřebenová, Praha-Lysolaje

Místo: ul. Hřebenová, Praha-Lysolaje, Sídlištní

8) Žádost o stanovisko pro provedení stavby pokládky optických kabelů CETIN

Místo: Suchdolské náměstí, pozemek parc.č. 2375 v k.ú. Suchdol

9) Žádost o stanovisko pro ÚR a SP na akumulační jímku A4-2 v areálu ČZU“

Místo: v areálu ČZU u parkoviště fakulty životního prostředí, parc. č. 1627/1 v k.ú Suchdol

10) Žádost o stanovisko pro umístění přípojky plynu k RD Budyňská 378/15

Místo: Budyňská 378/15, Praha-Suchdol parc č.: 5,

11) Žádost o stanovisko pro ÚR a SP na stavbu akumulačních nádrží PZ skleníků ČZU

Místo: areál ČZU, parc č.: 1627/1, 1627/7, 1627/8, 1627/9 v k.ú. Suchdol

12) Žádost o stanovisko ke zřízení vstupu do zahrady u domu Kamýcká čp. 64/151 z pozemku parc.č 6/1

Místo: zahrada při RD č.p. 64/151a v ul. Kamýcká, pozemek parc č.: 5, pozemek parc. č. 6/1 v k.ú Suchdol

 

 

Příští jednání KURI bude vždy v pondělí od 19:00:  13.7., 10.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. 2020.