Jednání komise rozvoje proběhne

ve středu 25. ledna 2023 od 19:00 hodin

ve velké zasedací místnosti v budově radnice městské části Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3.

Program jednání:

  • zadání studie rozvoje Suchdol 2035
  • studie pro změnu ÚP-Alšova vyhlídka (Starý Suchdol), žadatel Ekospol
  • záměr rekonstrukce hotelu Galaxie – STUDENTSKÉ BYDLENÍ, žadatel Casu capital, a.s.