Jednání komise výstavby proběhne

v pondělí 15. dubna 2024 od 19:00 hodin

ve velké zasedací místnosti v budově radnice městské části Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3.

Program jednání:

  • dle aktuálně podaných žádostí

Příští jednání proběhnou: vždy v pondělí od 19 hodin:  20.5, 24.6., 22.7., 19.7. , 23.9., 21.10.,