Jednání komise rozvoje proběhne

ve středu 7. června 2023 od 19:00 hodin

ve velké zasedací místnosti v budově radnice městské části Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3.

Program jednání:

  • Studie Nový Sedlec + Terminál Výhledy
  • Modrozelená infrastruktura ve veřejném prostoru MČ Praha-Suchdol