Jednání komise rozvoje proběhne

v pondělí 20. listopadu 2023 od 19:00 hodin

ve velké zasedací místnosti v budově radnice městské části Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3.

Program jednání:

  • Studie rozvoje Suchdola 2035+, část analýza