Nejvyšší správní soud zamítl dne 21. listopadu 2018 kasační stížnost, kterou v červnu 2016 podaly městské části Praha Dolní-Chabry, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Suchdol, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. a fyzické osoby proti rozsudku Městského soudu v Praze, jímž byl zamítnut jejich návrh na zrušení 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, kterou se vymezila zamýšlená třetí vzletová a přistávací dráha na tomto letišti.

Na stránkách NSS byla zveřejněna tisková zpráva o rozhodnutí NSS:
http://www.nssoud.cz/Priprava-nove-vzletove-a-pristavaci-drahy-na-Letisti-Vaclava-Havla-v-Praze-Ruzyni-muze-pokracovat/art/22628

Text rozsudku zatím k dispozici není.

Pro informaci uvádíme, že v městské části Praha-Suchdola proběhlo souběžně s říjnovými komunálními volbami referendum k problematice leteckého hluku a k rozšíření ochranného hlukového pásma ruzyňského letiště, které vyhlásilo Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol a kterého se zúčastnilo 2.049 občanů (t.j. 44,70 %).

Na otázku „Souhlasíte, aby starosta, rada a zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol využívali všech zákonem daných možností k omezení hluku z provozu ruzyňského letiště a usilovali o to, aby na zastavěném území městské části nebylo rozšířením ochranného hlukového pásma umožněno a legalizováno překračování obecně platných hygienických limitů pro letecký hluk?  odpovědělo kladně 1.869 občanů (tj. 91,22 %) a záporně 160 občanů (tj. 7,81 %).

Vedení městské části tak nadále čeká souboj o to, zda-li se tento projekt bude či nebude realizovat či v jakém rozsahu. Letiště jej totiž oproti soudem posuzovaném záměru popsaném v napadené aktualizaci Zásad územní rozvoje změnilo, např. plánuje zrušit příčnou dráhu nebo prodloužit stávající hlavní dráhu.