Slavnostní oběd pro jubilanty se konal ve čtvrtek 15. listopadu od 12 hodin v hotelu Galaxie na Suchdolském náměstí. Letos své významné výročí 70, 75, 80, 85, 90 a více let slavilo 262 jubilantů (z toho 149 žen a 113 pánů). Slavnostního oběda se zúčastnilo 80 z nich. Starosta všem poblahopřál a společně si připili na zdraví. K příjemnému poslechu i k tanci nám hrálo duo kapely Color Club pro vedením Josefa Šráma.

Všem letošním jubilantům přejeme hodně zdraví do dalších let.

Fotografie z oběda lze prohlédnout na této adrese: http://kultura231.rajce.idnes.cz/Jubilanti_2018/.
Kdo by měl zájem o vyvolání fotografií 10x15cm (5 ks zdarma jako dárek), vyberte si a pošlete nám čísla a počet vybraných fotografií. Každá fotografie má dole uvedené číslo.  Objednávejte nejpozději do 30. listopadu 2018. Poté fotografie objednáme a budou od 10. prosince u nás k vyzvednutí. Děkujeme za spolupráci.

Více informací o objednání fotografií Vám ráda sdělí referentka kultury – Zuzana Krumpholcová –
tel. 222 361 419, 720 145 435,  kultura@praha-suchdol.cz

Slavnostní oběd pro jubilanty 15.11.2018

Slavnostní oběd pro jubilanty 15.11.2018