1. zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
1)  Kontrola osvědčení o zvolení zastupitelem a složení slibu zastupitelů městské části.
2)  Volba volebního výboru; volba předsedy volebního výboru. 
3)  Volba návrhového výboru. 
4)  Volba ověřovatele. 
5)  Stanovení počtu místostarostů a počtu uvolněných zastupitelů.
6)  Volba starosty městské části Praha-Suchdol.
7)  Volba místostarostů městské části Praha-Suchdol.
8)  Volba členů Rady městské části Praha-Suchdol.
9)  Odvolání předsedů a členů finančního a kontrolního výboru.
10) Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru.
11) Pověření členů zastupitelstva podpisem doložky osvědčující platnost právního úkonu.
12) Stanovení odměn zastupitelů, zástupců starosty, radních a předsedů výborů a komisí.
13) Seznámení s pravidly ochrany osobních údajů.
14) Nástavba budovy radnice – Kulturně komunitní centrum – realizace stavby.
15) Výstavba bytového domu Kamýcká 684 – realizace akce.
16) Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm – výsledky soutěže.
17) Smlouva o provozu kanalizací pro veřejnou potřebu v městské části Praha-Suchdol.
18) Redakční rada Suchdolských listů.
19) Diskuse.
Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.

2018-11-07T12:41:33+01:0025. 10. 2018|Zprávy z městské části|
1. zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
1)  Kontrola osvědčení o zvolení zastupitelem a složení slibu zastupitelů městské části.
2)  Volba volebního výboru; volba předsedy volebního výboru. 
3)  Volba návrhového výboru. 
4)  Volba ověřovatele. 
5)  Stanovení počtu místostarostů a počtu uvolněných zastupitelů.
6)  Volba starosty městské části Praha-Suchdol.
7)  Volba místostarostů městské části Praha-Suchdol.
8)  Volba členů Rady městské části Praha-Suchdol.
9)  Odvolání předsedů a členů finančního a kontrolního výboru.
10) Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru.
11) Pověření členů zastupitelstva podpisem doložky osvědčující platnost právního úkonu.
12) Stanovení odměn zastupitelů, zástupců starosty, radních a předsedů výborů a komisí.
13) Seznámení s pravidly ochrany osobních údajů.
14) Nástavba budovy radnice – Kulturně komunitní centrum – realizace stavby.
15) Výstavba bytového domu Kamýcká 684 – realizace akce.
16) Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm – výsledky soutěže.
17) Smlouva o provozu kanalizací pro veřejnou potřebu v městské části Praha-Suchdol.
18) Redakční rada Suchdolských listů.
19) Diskuse.
Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.

Přejít nahoru