Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol udělilo loni v listopadu jako projev úcty a ocenění za osobní statečnost a hrdinství čestné občanství in memoriam 22 občanům, kteří zahynuli během německé okupace v letech 1939 až 1945 a jejichž jména jsou uvedena na pomníku u základní školy M. Alše.
Jsou to Josef Behenský, Marie Benetková, Antonín Bouška, Josef Franc, Josef Gryč, Jan Hudec, Václav Chvátal, Josef Jabůrek, Eliška Jossová, Bedřich Kobza, Václav Kozák, Jaroslav Kučera, Josef Lanc, Růžena Lehnertová, Harry E. Lehnert, Karel Lehnert, Stanislav Maštalíř, Václav Palas, Josef Stříbrský, František Taufer, Julius Trost a Jaroslav Votava.
Při této příležitosti připravila městská část ve spolupráci s pány Josefem Jánským a Bohumilem Sommerem výstavu z historie Suchdola Jména na pomníku.
Její vernisáž proběhla v neděli 29. ledna 2017 a výstava je v Alšově kabinetu na suchdolské radnici přístupna až do pátku 31. března 2017, a to v pracovní době úřadu. Autoři výstavy o řadě našich bývalých spoluobčanů a době nacistické okupace shromáždili mnoho zajímavých materiálů, jako např. dopisy z vězení, dobové fotografie a další dokumenty. U některých dalších se však bohužel nic nedochovalo.
Další informace k udělení čestného občanství jsou na webu městské části v sekci „Čestní občané“ a o minulosti Suchdola se můžete dozvědět také na webu: www.historiesuchdola.cz. Ten je již nyní naplněn mnoha zajímavými informacemi. Velkou zásluhu na tom mají oba autoři, kteří již několik let usilovně a soustavně web plní. Děkujeme jim i všem, kteří poskytli historické fotografie, dopisy a další dokumenty, bez nichž bychom toho o historii Suchdola věděli mnohem méně.                                                                                                                       -red-