Rodiny s ročním příjmem do jednoho milionu korun mohou od 15. srpna požádat o zvláštní příspěvek na péči o dítě. Jednorázově tak získají pět tisíc korun. O příspěvek si lze požádat elektronicky nebo na CzechPointu úřadu městské části.

Příspěvek je určen dítěti do 18 let žijícímu v rodině, jejíž příjem v roce 2021 nepřesáhl jeden milion korun hrubého. Rodičům, kteří již pobírají dětské přídavky, bude jednorázový příspěvek na dítě vyplacen automaticky. Ostatní rodiče si musí o pětitisícový příspěvek zažádat, učinit tak mohou dvěma způsoby.

On-line žádost
Od 15. srpna je na stránkách Ministerstva práce a sociální věcí ČR spuštěn elektronický formulář: https://jenda.mpsv.cz.
K bezpečnému podání on-line žádosti je nutné přihlásit se skrze Identitu občana (Bank ID, Mobilní klíč eGovernmentu) nebo přes Datovou schránku. Následně rodič vyplní základní údaje a zaškrtne čestné prohlášení, že příjmy rodiny v loňském roce nepřesáhly jeden milion korun. Informace ověří Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR u Finančního úřadu a České správy sociálního zabezpečení.

Žádost na CzechPointu
Žádost o pětitisícový příspěvek na dítě lze podat od 15. srpna i osobně na CzechPoint přepážce úřadu městské části. Žadatel musí mít s sebou občanský průkaz, spolu s úředníkem pak vyplní příslušný formulář, kde je rovněž nutné zaškrtnout čestné prohlášení žadatele o rodinných příjmech v loňském roce.

Další informace jsou na webu ministerstva práce a soc. věcí: https://www.mpsv.cz/jednorazovy-prispevek-na-dite