Komunitní centrum Půda pomáhá na lokální úrovni i uprchlíkům z Ukrajiny a od začátku invaze nabízí pomoc.

Spolupracujeme s ČZU, ZŠ M. Alše, s DDM Suchdol v začleňování rodin, hledáme ubytování, práci, lékaře, školy a zájmové aktivity.

Přes prázdniny proběhla Letní intenzivní škola české konverzace a probíhájí i večerní kurzy gramatiky a konverzace.

Projekt SUCHDOLSKÁ PŮDA POMÁHÁ představuje soubor aktivit, které napomohou v integraci držitelům dočasné ochrany

a je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.