Základní umělecká škola Jana Hanuše přijímá přihlášky do Akademie pro seniory.
Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy poskytuje lidem v postproduktivním věku ( tzn. seniorům 55 +) odborné studium v těchto uměleckých oborech:

  • hudební
  • výtvarný
  • taneční
  • literárně-dramatický

Studium Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy je tříleté a je poskytováno zdarma.
Výuka probíhá buď v ZUŠ Břevnove nebo v prostorách KC Půda na suchdolské radnici.
Další informace ohledně přihlášení jsou na webu ZUŠ Jana Hanuše:
https://www.zuspraha6.net/akademie-pro-seniory